Environment Climate Weather ETA
About Profile Contact SrpskiSmatra se da su civilne meteorološke službe u svetu dale najveći doprinos u razvoju superkompjutera. ECMWF (Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena) je napravio prvi tender za projektovanje CRAY superkompjutera i od tada nadalje različiti proizvođači kompjutera se prosto utrkuju u projektovanju superkompjutera za potrebe meteorologije. Njasvežiji primer je Japanski “Computenik” Zemljin simulator koji je uzdrmao hegemoniju superkompjutera SAD-a.

 • Tokio, 20. april 2002. Japanski “Computenik” Zemljin simulator koji proizvodi rezultate koji su alarmirali SAD, koja se smatrala vodećom zemljom u tehnologiji superkompjutera.
 • Sa više od 35 Tflop-ija, on ima pet puta veću performansu od Asci White superkompjutera koji je vodi na aktuelnoj TOP500 listi. Nema sumnje da ce simulator Zemlje voditi na ovoj listi, i to u narednih dve godine.
 • Ovaj Zemljin simulator je mašina sa specijalnom namenom, koju je proizveo NEC po istoj vektorskoj tehnologiji kao i kod SX-6. Ovo je drugačiji pristup od američkog, koji rade velike mašine po najnovijoj tehnologiji. Očigledna prednost japanskog pristupa je da je njima potrebno “samo” 5104 procesora za ovaj Zemljin simulator. Asci White kompjuteru u američkoj nacionalnoj laboratoriji Lawrence Livermore potrebno je 8192 procesora za 7Tflop-ija.
 • Bez obzira na to, sagrađena je kompletna nova zgrada za Zemljin simulator, jer se radi o ogromnoj mašini.
 • Zemljin simulator koristiće se za istraživanja u srodnim naukama koje proučavaju Zemlju.
 • Posebno će se koristiti za simulaciju kompleksnih vezanih sistema, gde se na primer klima modelira zajedno sa vodotokom na Zemlji i okeanskim modelima.

  Superkompjuteri predstavljaju značajan korak u razvoju privatnih kompanija naročito onih koje se bave savremenim tehnološkim metodama u modeliranju atmosfere, hidrosfere i klimatskih promena. Međutim ograničene finansije su primorale mnoge da razmišljaju o rešenjima koja bi mogla da nadomeste nedostatak novca, a da projektuju sisteme koji zadovoljavaju potrebe i koji mogu da konkurišu po performansama skupim superkompjuterima, a da za te potrebe izdvoje mnogo manje novca.

  Takav projekat su uradile firme SEWA iz Beograda i NEWA iz Štokholma. Zapravo od standardnih PC komponenata napravljen je superkompjuter Cluster Beowulf u labaratoriji firme SEWA koji ce služiti za razvoj numeričke prognoze vremena i simuliranje hiroloških procesa.

  Beowulf cluster je sastavljan od 10 računara. Devet računara predstavljaju nodove odnosno “slave” racunare koji imaju samo procesor, memoriju, matičnu plocu i specijalne mrežne adaptere uz pomoc kojih dobijaju opertativni sistem. Operativni sistem se nalazi na desetom računaru “master-u” koji ima hard disk. Ovih 9 računara su spojeni međusobno poprecnim vezama i na taj nacin prave rešetku 3X3. Pored tih poprečnih veza oni su spojeni i preko cisco switch sa masterom (sa njegovim gigabitnim adapterom). Ovakva topologija clustera obezbeđjuje maksimlane brizine u prenosu podataka. Svaki node ima AMD Athlon 2400+ procesor (najbolji odnos cene/performansa), 512 MB RAM memorije, ASUS A7N8X maticnu plocu, i od 3 do 5 mrežnih adpatera intel experss pro100, dok mater ima istu ovu konfiguraciju plus hard disk, cd pisac i još 512 mb RAM-a. Stabilni izvor napajanja za klaster obezbeduje APC 3KW UPS, a kompletna oprema se nalazi u 19” rack-u. Ceo cluster pokreće Linux Debian/GNU 3.0r1 (Woody) operativni sistem sa najnovijim kernelom.

  Firma SEWA Beograd je veoma brzo izvela ovaj projekat i u periodu od 10 dana operativno pripremila Cluster Beowulf za eksploataciju Eta modela za podrucije Evrope u horizontalnoj rezoluciji 25kmX25km i 45 vertikalnih nivoa. Cluster je istestiran i sada je u operativnoj upotrebi u prostorijama firme SEWA d.o.o. Beograd (fotografije koje slede prikazuju ceo ciklus izrade Cluster Beowulf konfiguracije u firmi SEWA).