Environment Climate Weather ETA
About Profile Contact SrpskiCluster

Smatra se da su civilne meteorološke službe u svetu dale najveći doprinos u razvoju superkompjutera. ECMWF (Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena) je napravio prvi tender za projektovanje CRAY superkompjutera i od tada nadalje različiti proizvođači kompjutera se prosto utrkuju u projektovanju superkompjutera za potrebe meteorologije. Njasvežiji primer je Japanski “Computenik” Zemljin simulator koji je uzdrmao hegemoniju superkompjutera SAD-a.

 • Tokio, 20. april 2002. Japanski “Computenik” Zemljin simulator proizvodi rezultate koji su alarmirali SAD, koja se smatrala vodećom zemljom u tehnologiji superkompjutera.
 • Sa više od 35 Tflops-a, on ima pet puta veće performanse od Asci White superkompjutera koji je vodio na aktuelnoj TOP500 listi. Nema sumnje da će simulator Zemlje voditi na ovoj listi, i to u narednih dve godine.
 • Ovaj Zemljin simulator je mašina sa specijalnom namenom, koju je proizveo NEC po istoj vektorskoj tehnologiji kao i kod SX-6. Ovo je drugačiji pristup od američkog, koji rade velike mašine po najnovijoj tehnologiji. Očigledna prednost japanskog pristupa je da je
 • njima potrebno “samo” 5104 procesora za ovaj Zemljin simulator. Asci White kompjuteru u američkoj nacionalnoj laboratoriji Lawrence Livermore potrebno je 8192 procesora za 7Tflops-a.
 • Bez obzira na to, sagrađena je kompletna nova zgrada za Zemljin simulator, jer se radi o ogromnoj mašini.
 • Zemljin simulator koristiće se za istraživanja u srodnim naukama koje proučavaju Zemlju.
 • Posebno će se koristiti za simulaciju kompleksnih vezanih sistema, gde se na primer klima modelira zajedno sa vodotokom na Zemlji i okeanskim modelima.

  Superkompjuteri predstavljaju značajan korak u razvoju privatnih kompanija naročito onih koje se bave savremenim tehnološkim metodama u modeliranju atmosfere, hidrosfere i klimatskih promena. Međutim ograničene finansije su primorale mnoge da razmišljaju o rešenjima koja bi mogla da nadomeste nedostatak novca, a da projektuju sisteme koji zadovoljavaju potrebe i koji mogu da konkurišu po performansama skupim superkompjuterima, a da za te potrebe izdvoje mnogo manje novca.

  Takav projekat su uradile firme SEWA iz Beograda i NEWA iz Štokholma. Zapravo od standardnih PC komponenata napravljen je superkompjuter Cluster Beowulf u labaratoriji firme SEWA koji ce služiti za razvoj numeričke prognoze vremena i simuliranje hiroloških procesa.

  Beowulf cluster je sastavljan od 10 računara. Devet računara predstavljaju nodove odnosno “slave” racunare koji imaju samo procesor, memoriju, matičnu plocu i specijalne mrežne adaptere uz pomoc kojih dobijaju opertativni sistem. Operativni sistem se nalazi na desetom računaru “master-u” koji ima hard disk. Ovih 9 računara su međusobno spojeni poprecnim vezama i na taj nacin prave rešetku 3X3. Pored tih poprečnih veza oni su spojeni i preko cisco switch sa masterom (sa njegovim gigabitnim adapterom). Ovakva topologija clustera obezbeđjuje maksimlane brizine u prenosu podataka. Svaki node ima AMD Athlon 2400+ procesor (najbolji odnos cene/performansa), 512 MB RAM memorije, ASUS A7N8X maticnu plocu, i od 3 do 5 mrežnih adpatera intel experss pro100, dok mater ima istu ovu konfiguraciju plus hard disk, cd pisač i još 512 mb RAM-a. Stabilni izvor napajanja za klaster obezbeduje APC 3KW UPS, a kompletna oprema se nalazi u 19” rack-u. Ceo cluster pokreće Linux Debian/GNU 3.0r1 (Woody) operativni sistem sa najnovijim kernelom.

  Firma SEWA Beograd je veoma brzo izvela ovaj projekat i u periodu od 10 dana operativno pripremila Cluster Beowulf za eksploataciju Eta modela za podrucije Evrope u horizontalnoj rezoluciji 25kmX25km i 45 vertikalnih nivoa, i operativni umetnuti model za oblasti 300kmX300km sa rezolucijom 8kmX8km i 60 vertikalnih nivoa do visine od 20mb. Cluster je istestiran i sada je u operativnoj upotrebi u prostorijama firme SEWA d.o.o. Beograd (fotografije koje slede prikazuju ceo ciklus izrade Cluster Beowulf konfiguracije u firmi SEWA).