Environment Climate Weather ETA
About Profile Contact English

Klimatske promene

SEWA raspolaže znanjem i tehnologijom koje omogućavaju savremene pristupe u istraživanjima na polju klimatskih promena, kao što su: modeliranje (kompjuterske simulacije) regionalne i lokalne klime, modeliranje forsiranja gasova koji čine efekat staklene bašte i pravljnje različitih scenarija promena klimatskih parametara u budućnosti.

SEWA ima iskustva da deluje kao tehnički konsultant za pitanja klimatskih promena, politike i mera vezanih za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, očuvanja energije i korišćenja obnovljivih energija.

nastavak ... >>