Environment Climate Weather ETA
About Profile Contact ETA model
SEWA d.o.o. je osnovana u 2002. godine u Beogradu. To je specijalizovana kompanija za pružanje usluga, konsultacija, planiranje i inžinjering u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promena i modeliranja atmosfere i hidrosfere, kao i modeliranje transporta i depozicije zagađujućih materija u atmosferi. SEWA je koristeći veliko iskustvo Beograske numeričke škole u kojoj je počeo razvoj Eta modela okupila istraživače i stručnjake koji obezbeđuju razvoj i operativnu primenu Eta modela, drugih različitih modela za modeliranje procesa u okeanu, modela talasa, kao i hemijskih disperzionih modela. Danas SEWA ima 4 stalno zaposlena inžinjara, 1 tehničara, 1 sistem inžinjera, 2 savetnika sa Beogradskog Univerziteta.

Prognoza modela  
Eta-Evropa  Eta-Balkan  WRF-NMM-Balkan  WRF-ARW-Serbia

MEMBERS  DEMO             NOVOSTI (Cluster tehnologija)